eFakturaportalen

Rimelig løsning for deg med lavt fakturavolum
Stadig flere bedrifter ønsker å motta fakturaer elektronisk og noen (som f.eks. det offentlige) innfører det som et krav for at du skal få lov til å selge til dem. Det innebærer som regel et behov for en oppgradering av eksisterende faktura(håndterings)system. Dette kan fort vise seg å bli kostbart per sendte/mottatte faktura.
For bedrifter med et lavt fakturavolum ut og/eller inn tilbyr vi en eFakturaportal som på en enkel og brukervennlig måte gir deg og din bedrift mulighet til å sende og/eller motta fakturaer elektronisk samtidig som dere ikke trenger å investere i oppgradering akkurat nå.

God investering

Det vil kreve litt mer manuelt arbeid fra dere, men fordelene gjennom en investering på kr 0,- samt det å beholde kunden/leverandøren som regel oppveier dette. Et siste punkt vi vil trekke fram her er at dere vil ha tilgang til eFakturaportalen i løpet av maksimalt 14. dager fra avtale med banken inngås.