Leasing av kjøretøy, maskiner og utstyr

Leasing er en form for finansiering hvor finansieringsselskapet  kjøper og bedriften din leier utstyret. Du kan lease nær sagt alt av driftsmidler som f.eks. kjøretøy, maskiner til anlegg og jordbruk, driftsutstyr og annet løsøre. Du kan selvsagt fritt velge forhandler og merke. Utstyret nedbetales i forhold til verdifall og økonomisk levetid, og hele investeringen avskrives over leasingperioden.

  • Du får utstyr tilpasset bedriften og frigjør driftskapital som du kan benytte til andre investeringer.
  • Gir deg enkelt tilgang til nyere utstyr.
  • Leasingleien kostnadsføres i sin helhet.
  • Du slipper å ta pant i eiendom, og belaster dermed ikke pantegrunnlaget.
  • Med leasing får du full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd.
Med leasing blir det enklere å budsjettere fordi leasingleien er tilnærmet lik i hele leasingperioden. Dersom du har flere avtaler kan vi tilby samlefaktura for enklere administrasjon slik at du får god økonomisk oversikt.

Hvordan komme i gang?

Ta kontakt med oss - så får du hjelp til å regne ut hva som lønner seg. Kanskje vedlikeholdskostnadene dekker leasingleien for nytt utstyr?