Ta vare på bedriftens viktigste ressurser

4 gode grunner til å kjøpe helseforsikring for dine ansatte.

Hva gjør jeg om uhellet er ute?

Dersom det er en yrkesskade, legemsskade eller sykdom som anses forårsaket av arbeidsulykke, skal det meldes til Eika Forsikring. Det samme gjelder skade som går på reiseforsikringen. Det er viktig å notere seg at skader tilknyttet yrkesskade alltid må meldes til NAV.

Meld skade
Skader må meldes til oss skriftlig via våre skademeldingsskjemaer eller du kan ringe oss på +47 915 03 850. 

Vertikal Helse behandler alle henvendelser vedrørende helseforsikringen.