Få orden på økonomien i dag

Med mellomfinansiering kan du få hjelp til økonomien. Ikke vent med å få hjelp til det er for seint. Våre dyktige konsulenter kan hjelpe deg med å finne løsninger der andre banker ikke kan hjelpe. La oss hjelpe deg med mellomfinansieringen.

Mellomfinansiering gis normalt for en kortere tidsperiode, som inntil 12 måneder. Lånet – inkludert avdrag og renter, innfris i sin helhet når oppgjør etter eiendomssalg er mottatt.

    -Vi kan bidra til å finne gode løsninger for deg som skal bytte bolig
    -Du kan kjøpe ny bolig før du har solgt
    -Du opprettholder handlekraft ved at du bare betjener nåværende lån i perioden
    -Lånet må sikres med pant i bolig eller annen fast eiendom. Belåningsgrad vurderes ut ifra boligens beliggenhet og omsettlighet og kan være inntil 75 - 80 % av verdien

Ta kontakt med oss eller søk lån idag.