Adresse:
Henrik Ibsens gate 60B
Postboks 1394 Vika, 0114 Oslo

Telefon:
Telefon: + 47 24 13 20 60
Telefaks: +47 22 83 54 54

Epost:
post@bank2.no

Åpningstider:
Mandag-fredag fra 08.30-15.30.