Bank2 med norgesrekord i økonomisk hjelp

I år er det ti år siden Bank2 startet virksomheten. I løpet av disse årene har banken bistått i overkant av 4300 nordmenn med refinansiering etter å ha gått på en økonomisk smell.

Administrerende direktør Frode Ekeli er ikke i tvil om at Bank2 har norgesrekord i å hjelpe personer som har havnet i økonomisk uføre. Han er glad for at banken hjelper mennesker i økonomisk nød. Ekeli anslår at det samlete utlånsbeløpet til denne kategorien låntakere ligger på i overkant av fire milliarder kroner.

Risikogruppe
– Det er mye penger. Vi gir lån til en risikogruppe, men vi har i all hovedsak bare gode erfaringer når det kommer til nedbetaling av lånene. Kundene er ansvarlige og ønsker å gjøre opp for seg. De er ofte takknemlige for at det finnes en bank som gir lån på tross av at de fleste har misligholdt gjeld og betalingsanmerkninger, sier Ekeli.

En av de viktigste kriteriene for å få refinansiering er at de som tar opp lån kan gi pant i bolig eller fast eiendom, eller har kausjonister med tilsvarende sikkerhet.

Økonomisk friskmeldt
Ekeli presiserer at det er individuell rådgiving og tett oppfølging som gir banken denne muligheten. Vi ser menneskene bak sakene, sier han.
– Vi gjør vår egen selvstendige vurdering. Alt kan ikke ekspederes gjennom teknologi. Vi betjener mennesker og vil høre historien til den enkelte, sier han.
Ekeli sier videre at hensikten med banken er å få kundene økonomisk friskmeldt.
– Etter cirka 18 måneder som kunde hos Bank2 er de fleste kommet over den økonomiske kneiken og har etablert kontroll og forutsigbarhet i økonomien. Da er det naturlig at man gjenoppretter forholdet til sin faste bankforbindelse eller forsetter samarbeidet med oss, sier Ekeli. Han oppfordrer folk med økonomiske problemer til å ta kontakt.
– Fordi det finnes hjelp, svarer han, og vi skal fortsette å hjelpe i minst 10 år til!
Forretningsidé

Privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og mindre bedrifter som kan stille tilfredsstillende sikkerhet i form av pant i fast eiendom kan få lån i Bank2 selv om det foreligger betalingsanmerkninger eller lignende.

Visjon

Dine utfordringer – våre løsninger

Vår oppgave er å finne gode løsninger som gir våre kunder merverdi i form av en forbedret økonomisk situasjon.

Gjennom gode samtaler og analyser identifiserer vi ulike løsningsalternativer. Våre kunderådgivere praktiserer en personlig og individuell behandling av hver enkelt kunde. De skal både anbefale og fraråde lånesøkere, samt opplyse om konsekvenser ved ulike produktvalg. Ved å ivareta våre kunders interesser på en best mulig måte bidrar vi til gode løsninger og økonomisk friskmelding av flest mulig bankkunder.

Strategisk mål

Gjennom fornøyde kunder og engasjerte medarbeidere skaper vi et attraktivt og etterspurt bankalternativ.

Det gjør vi fordi vi er bevisst vårt ansvar og gjennomfører rådgivning basert på høy faglig kompetanse, etikk og god rådgivningsskikk. I vår kundeundersøkelse opplyser 95 % av våre kunder at de fikk løst sine økonomiske problemer, 80 % mener at deres økonomiske situasjon er blitt bedre og 79 % vil anbefale Bank2 til andre. Vi fortsetter derfor å posisjonere oss som en foretrukket samarbeidspartner for landets ordinære banker.